+382 20 60 50 60 +382 67 310 360; +382 69 310 360 telefonica@t-com.me
protivpozarnisistemiheader

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom.
Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: mjerenje prisutnosti dima, mjerenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote.

Informaciju dalje prosleđuju do protivpožarne centrale koja provjerava vjerodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.

Moguća je integracija provalnog i protivpožarnog sistema. Relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h. Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača biće aktivirana telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar. Nakon dojave dežurna služba će poslati u objekat interventu i dežurnu vatrogasnu službu.

Konvencionalne centrale se sastoje od određenog broja konvencionalnih zona. Prema propisu, jedna zona sadrži do 30 javljača požara ili ručnih javljača požara. U slučaju aktiviranja javljača požara, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni). Nije moguće sa centrale ustanoviti koji je javljač aktiviran i zato je poželjno ručne javljače požara spajati u zasebnu zonu.

Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara. Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem “adresabilan” to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran.

U ovoj oblasti predlažemo ugradnju visoko kvalitetne opreme.

Telefonica u ponudi ima protivpožarne centrale (pp centrale), senzore, ručne javljače, detektore dima, optičke detektore, detektore plamena za adresabilne i konvencijalne sisteme dojave požara. Takodje nudimo usluge servisiranje sistema dojave požara.

Gradovi u kojima izvodimo radove su:

Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Kotor, Niksic, Mojkovac, Petrovac, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rozaje, Tivat, Ulcinj, Herceg Novi, Žabljak.

Ukoliko želite da Vam pošaljemo ponudu ili obiđemo Vaš objekat, pošaljite nam mail na telefonica@t-com.me ili nas kontaktirajte na 067/310-360, 069/310-360 ili 020/60 50 60.

Protivpožarni sistemi - Telefonika d.o.o. Podgorica, Crna Gora